JF podden interjuris

Juridiska Föreningen i Uppsalas officiella podcast i samarbete med Cederquist. Frågor, förslag och funderingar mailas med fördel till [email protected]. Följ gärna oss på instagram, där heter vi "jf_interjuris"

JF podden interjuris

Latest episodes of the podcast JF podden interjuris